Google Site Search

Google
 

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

กติกาของ Postcrossing

การจะเป็น postcrosser ได้นั้นมีวิธีดังต่อไปนี้

1. สมัครสมาชิกที่ http://www.postcrossing.com/


2. request ที่อยู่ของ postcrosser คนอื่นๆ ซึ่งเราไม่สามารถระบุประเทศปลายทางได้ เพราะเป็นระบบ random นั่นเอง (ใช้คำสั่ง send postcard)

3. ส่งโปสการ์ดไปหาคนที่เรา request

4. รอการลงทะเบียนโปสการ์ดเพื่อเป็น postcrosser ที่คนอื่นๆจะส่งโปสการ์ดมาหาเราบ้าง

สโลแกนเก่าของ postcrossing มีอยู่ว่า 'I sent, therefore I recieved'

ต้องเป็นผู้ส่งก่อนนะ คุณถึงจะเป็นผู้รับบ้าง

แถมอีกนิด ผู้ส่งสามารถมีผู้รับในลิสต์ได้ครั้งละไม่เกิน 5 คน เมื่อครบ 5 คนจะ request เพิ่มไม่ได้ ต้องรอจนกว่ามีคนลงทะเบียนโปสการ์ดให้เราอย่างน้อย 1 คน

หรืออีกกรณี ถ้าโปสการ์ดที่เราส่งยังไปไม่ถึงผู้รับสักที ภายหลัง 60 วันการrequest มันก็จะ expired และผู้ส่งสามารถ request ที่อยู่ใหม่ได้

และนี่คือโฉมหน้าของผู้ก่อตั้ง postcrossing.com

" Welcome to the postcrossing official forum!Since the very beginning of this project, it was my wish to create a place where postcrossers could share their thoughts and interests. I believe postcrossing users have a lot in common in the way they interact with the world around them, and a forum is a good way to go beyond postcards and strength the community spirit.

Unfortunately, time is not something I have in abundance so only now was possible to open the official postcrossing forum; I'll always try keep an eye on the threads and I'm counting with everybody's help to make it grow in the right direction. I aimed to make it simple, organized and to have the look of the project main website.I hope you enjoy it."


Paulo Magalhães

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Postcrossing กับ แสตมป์ตั้งชื่อเรื่องเหมือนจะไม่เกี่ยวกันเลย แต่เกี่ยวกันมั้กๆ

ตั้งแต่เด็ก ชั้นเรียนรู้แค่เพียงว่าแสตมป์ดวงแรกของโลกคือแสตมป์แบล็คเพนนีของประเทศอังกฤษ

The Black Pennyและประเทศไทยเริ่มใช้แสตมป์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกว่า "แสตมป์โสฬส"
แค่นั้นที่ชั้นรู้แสตมป์โสฬส


แต่...ความพลิกผันในการใช้และรู้จักแสตมป์มากขึ้นนั้นเกิดจากการที่ชั้นรู้จักกับ Postcrossing.com

ชั้นรู้จัก Postcrossing.com เมื่อไม่นานมานี้ มันเป็นเว็บไซต์ที่ถูกพัฒนาจากผู้รักการสื่อสารทางไปรษณีย์ (swap mail) ผู้คิดค้นเว็บไซต์นี้เชื่อในมนต์เสน่ห์ของไปรษณีย์ โปสการ์ด และแสตมป์

เมื่อเราส่งและรับโปสการ์ด การเดินทางของเราก็จะยาวไกลมากขึ้น รู้จักเพื่อนมากขึ้น และรู้จักประเทศเหล่านั้นมากขึ้น ลองดูสิ!


เรียนรู้การมีอยู่ของประเทศอื่นๆ แล้วเราจะรู้จักเขามากขึ้นจากโปสการ์ดและแสตมป์ของประเทศเหล่านั้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสตมป์...
มันเป็นสิ่งโฆษณาประเทศนั้นๆได้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศเรา และประเทศอื่นๆ

“send a postcard and receive one back from a random postcrosser somewhere in the world!”